Kristina Abiala – beröring med närvaro från hjärtat

För ett antal år sedan bestämde jag mig för att vakna upp till ett liv i kärlek med allt vad det erbjuder av utmaningar och glädje. Som en del i detta är jag nu på väg tillbaka till att vara närvarande från hjärtat i behandlingar och kreativitet. Jag erbjuder avslappande och balanserande behandlingar, och fortsätter att måla tavlor.
A few years ago I decided wake up to a life of love and all that it offers of challenges and joy. As part of this I am now heading back to being present, from the heart in treatments and in creativity. I now offer relaxing and balancing treatments, and continue to paint pictures.

Jag har en bred erfarenhet av olika områden i arbetslivet. I ca tjugo år från 1965 har jag arbetat med textning av reklam, i en glassfabrik, som sjukvårdbiträde i långvård, kontorsbiträde i järnaffär, fritidsledare med ungdomar, chef i en uteservering, busschaufför och blomsterförsäljare på Hötorget.
I have a broad experience in different areas of work. In about twenty years from 1965, I have worked: with posters in advertisin; in a glass factory. As: nursing aid in long-term care of elderly, office assistant in the hardware store, recreation leader for small children and youth, director of an outdoor café, bus driver and flower sellers at a Haymarket.

 Utifrån ett andligt sökande har jag tagit emot klienter i många år och erbjudit: Aura-Soma färgterapi, healing (Reiki, kristaller, färger, toner) och djurkommunikation (katter, hundar och en orm).
Based on a spiritual quest I have received clients for many years and has offered : Aura – Soma color therapy , healing ( Reiki , crystals , colors , tones) and animal communication ( cats, dogs and a snake ) .

Under åren har jag utbildat mig för att möta patienter i psykiatrin: inlagda och i öppenvård. Engelska har blivit mitt behandlingsspråk i många sammanhang. Ett annat spår är universiteten, akademin och doktorsexamen.
Over the years I have trained to meet psychiatric patients in institutional and outpatient care. English has become my language in many contexts. The second track is the universities, academia and doctoral degrees.

 

 

 

Utbildning Education
Skötare i psykiatrisk vård. 1976-78. Psychiatric assistant nurse 1976-78.
Kurs i familjeterapi 1977 Course in family therapy 1977
Psykodynamisk psykoterapi, steg 1 vid Karolinska Institutet/Stockholms Universitet, 1981-82. Psychodynamic psychotherapy, step 1, at the Karolinska Institute/ Stockholm University 1981-82
Proficiency in English, University of Cambridge 1985.

Engelska grund och fortsättningskurser , Stockholms Universitet 1987.

Proficiency in English, University of Cambridge 1985.

 

English basic and continution courses, Stockholm University 1987.

 

Fil.kand på linjen för personal- och arbetslivsfrågor, 1993

 

 

Bachelor of Science in Human Resorce Development and Labour Relations, 1993

 

Doktor i sociologi 2000 med en avhandling ”Säljande samspel. En sociologisk studie i privat servicearbete. Ph.D i Sociology 2000 with a dissertation: Selling Interaction. A sociological studie of private service work.
Jag har arbetat med människor i psykisk oblans, missbrukande, inlagda på institution och i öppenvård, personal i psykiatrin, studenter och i en högskoleorganisation.
Mera arbetserfarenhet More work experience
Mentalskötare i demensvård 1974 Psychiatric assistant nurse in dementia care1974
Mentalskötare vid Mariamottagningen med sluten akutvård av missbrukare. 1978-79. Psychiatric assistant nurse in institutional care of drug addicts 1978-79.
Mentalskötare vid Öppna vården Långbro sjukhus. 1979-83 med:

Bedömningar, journalskrivning, hembesök, konsult åt hemtjänstpersonal. Längre insiktsterapier med patienter med borderlinediagnoser.

Mentalskötare vid Hägerstens öppna psykiatriska mottagening, och i fem månader som vikarierande utbildningsledare för psykiatrisk personal, med: introduktion av nyanställda, utveckling kvalificerad utbildning i anamnesupptagning och journalskrivning.

Psychiatric assistant nurse at a unite for outpatient care. 1979-83 with: patient assessments, journal writing, home visits, a consultant for home care staff. Longer insight therapies with patients with borderline diagnoses.

 

Psychiatric assistant nurse at a unite for outpatient care 1983-89. Substitute leader for training of psychiatric staff with: introduction of new employees, developing qualified education in medical anamnesis interviewing and journal writing.

Undervisning av studenter vid Stockholms universitet 1994-2001 i:

akademiskt skrivande, forskningsmetoder, sociologi).

Teaching students at Stockholm University 1994-2001 in: academic writing, research metods, sociology.
Anställd som forskare, lärare och med ett antal fackliga och högskoleledande uppdrag vid Södertörns högskola 2001-15 med:

Undervisning i sociologi, genusvetenskap, akademiskt skrivande och kvalitativa metoder.

Employed as a researcher, teacher, and with a number of union and university leadership positions at Södertörn University 2001-15 with: teaching of sociology , gender studies, academic writing and qualitative methods.

Rosenmetoden

Rosenmetoden är en mjuk och varsam kroppsbehandling som syftar till att lösa upp muskelspänningar och blockeringar i kroppen. Denna behandlingsmetod bidrar till avspänning, ökad kroppskännedom och medvetenhet om kopplingen mellan kropp, spänningar och tankar. När kroppen befrias från stress, spänningar och blockeringar öppnas nya vägar till utveckling. (Axelsons Gymnastiska Institut, 2014 Axelsons elevbehandlingar, s. 3) Se även videos nedan om grundaren Marion Rosen och metodens praktik.

Rosen Method is a soft and gentle body treatment that aims to dissolve muscle tension and blockages in the body. This treatment helps to relaxation, increased body awareness and awareness of the connection between body, tension and thoughts. When the body is relieved of stress, tension and blockages will open new avenues for development. (Axelsons Institute, 2014 Axelssons pupil treatments, p. 3) See also the video below about the founder Marion Rosen and method practice.

Embodied knowledge about the Rosen Method, and (in part 2) the founder Marion Rosen, from a practitioner and a client/interviewer.

Utbildning i Rosenmetoden

Över hela världen sker utbildning i Rosenmetoden utifrån samma grundkoncept som Marion Rosen skapade. Min hemmabas är Axelsons Gymnastiska Institut i Stockholm.

I utbildningen ingår:

 • En helg introduktion.
 • Två kurshelger
 • Sju intensivkurser
 • Anatom 5 dagar
 • Fysiologi 5 dagar
 • Egen behandling och handledning
 • Tre intervjuer vid olika delar av kursen, av lärare
 • Ett praktikår med 350 behandlingar, handledning i grupp och enskilt.

Kristina och Rosenmetoden

Jag är i november 2018 klar med:

 • Alla kurser som ingår.
 • Mer än hälften av antalet handledningar hos erfarna lärare.
 • 4 av 6 grupphandledningar tillsammans med andra i utbildningen.
 • 80 % av egna behandlingar hos erfarna lärare.

En av kurshelgerna fokuserade på andningens betydelse.
Min första intensivkurs ägde rum i Stockholm i februari 2015. I november 2015 var jag på intensivkurs i Dröme, södra Frankrike. I februari var jag på intensivkurs i Bühl-Waldmart, Tyskland. I februari 2016 deltog jag i intensivkurs i Stockholm.

Min utbildning i Rosenmetoden passar mig mycket bra. Mitt mångåriga arbete med att släppa begränsningar och stanna i närvaro är precis det som krävs i Rosenmetodens kroppsbehandlingar. Det handlar om att vara nära och ge ett stöd för personen och kroppens muskler. Då är det samtidigt viktigt att stanna kvar i min egen närvaro.

Vid kurserna ser vi de skickliga lärarna och assistenterna genomföra behandlingar och talar om det tillsammans. Vi ger varandra behandlingar. Mycket är underbart och leder till genomgripande utveckling hos oss som är under utbildning. Jag inser mer och mer att Rosenmetoden erbjuder ett fantastiskt sätt för mig att vara närvarande från hjärtat och ge stöd till den utveckling som frigörs för mina klienter.